finusgab - Grup Filatèlic i Numismàtic de l'empresa Aigües de Barcelonafinusgab - Grup Filatèlic i Numismàtic de l'empresa Aigües de Barcelona
finusgab - Grup Filatèlic i Numismàtic de l'empresa Aigües de Barcelona