Servei Civil Internacional de Catalunya

Nascut al 1982, l'SCI de Catalunya representa una de les més de 40 branques que configuren la xarxa del Servei Civil Internacional (Service Civil International), principalment conegut per l'organització de projectes de camps internacionals de treball voluntari, als quals participen cada any més de 5.000 persones de tot el món.