Col·lectiu Emma

El Col·lectiuEmmaésuna xarxadelscatalansinocatalansqueviuen adiferentspaïsos que hanfetla seva feinaperfer elseguimentirevisar elsinformesde notíciessobreCatalunyaenelsmitjansde comunicacióinternacionals.