totSuma

totSuma és una plataforma de finançament col·lectiu que té com a fet diferencial la seva vocació social i compromís amb la construcció nacional catalana. totSuma vol ser l’eina que faci possible finançar tota mena de projectes que comparteixin un mínim comú denominador de voluntat de progrés i sobirania pel país.

Què és el finançament col·lectiu ?

El finançament col·lectiu - altrament conegut com a micromecenatge o crowdfunding - és un sistema d’aportacions econòmiques, individuals i de quantitat lliure, la suma dels quals fan possible finançar un projecte concret. 

Per què totSuma ?
  • Perquè som una iniciativa sense ànim de lucre.
  • Perquè ens centrem en projectes de país i tenim un fort compromís amb la llengua i cultura catalanes.
  • Perquè treballem amb projectes molt diversos, ja siguin d'àmbit cultural, social, lingüístic, educatiu, empresarial, polític, institucional, esdeveniments, campanyes, accions, etc.
  • Perquè els projectes de totSuma tenen a la seva disposició publicitat a diversos mitjans digitals catalans.