Jornal.cat

Jornal és el primer diari digital d'economia domèstica, que sorgeix a partir de la unió del portal d'informació al consumidor Quins Preus!, el web d'opinió econòmica Entorns i els fòrums catalans de borsa BorsaCat.
 
Jornal centrarà els seus continguts en la informació de temes que interessen als consumidors i usuaris en clau catalana, a més de disposar d'un espai d'opinió i d'un espai de fòrums d'opinió on els usuaris podran participar de manera directa. L'objectiu final és oferir un producte que aglutini informació, opinió i participació.
 
Volem aprofitar l’espai d’interacció que faciliten les noves tecnologies per a crear un punt de debat i reflexió que posi en contacte els interessos dels consumidors de molt diversos àmbits, a través de les seves consultes, comentaris, recomanacions, queixes o suggeriments.
 
Jornal pretén aprofitar els recursos que dóna la xarxa per impulsar un consum més responsable, més crític i, per tant, més informat, pel que creiem que ha de donar veu als col·lectius més compromesos i facilitar l'accés digital a sectors de consum que encara no tenen una incidència prou significativa en el món de les noves tecnologies. Estem parlant de la producció de proximitat, de la Responsabilitat Corporativa, dels gremis de professionals que poden aportar la seva experiència, de les cooperatives, del comerç just o de les organitzacions de consumidors.

Jornal incorporarà més interactivitat i vol facilitar la difusió de continguts multimèdia, audio, vídeo sota l'èpigraf de material compartit. A més possibilitarà que els col·laboradors des de l’apartat d’opinió treballin sobre un gestor de blogs amb la intenció de crear un nucli d'opinió sobre l'economia domèstica a la xarxa, aportant la seva interpretació d'una realitat, que tot i ser tan propera al ciutadà, necessita d'un espai dinàmic, independent i responsable per a poder-se expressar.