Social.cat

Què és Social.cat?

Social.cat és un projecte de l'associació Xarxa Digital Catalana (Xadica) que té la complicitat del Departament d'Acció Social i Ciutadania i de l'Obra Social “la Caixa”.

Xadica és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu promoure projectes digitals en tots els sectors de la nostra societat.

Els serveis socials públics, els centres de recerca i formació, el tercer sector, l'empresa privada i els col·legis de professionals es troben en un moment de creixement pel que fa a la seva tasca social. El sector social és ja un dels pilars de l'Estat del Benestar i es comença a treballar per consolidar-lo.

Cal que tot el sector es faci present al món digital per fer visible la seva importància social. Cal generar espais que puguin suscitar informació, coneixement i establir xarxes entre els diferents agents que el composen.

Des de social.cat es vol donar veu a totes aquelles iniciatives socials que treballen per l'atenció, el desenvolupament i l'autonomia de les persones i dels grups socials, per així, assolir una societat més justa. Xadica veu el món digital com una oportunitat per donar a conèixer i poder fer créixer el sector, i així, contribuir al progrés social d'una societat democràtica, justa i igualitària.