Xadica impulsa projectes compromesos amb la societat i cultura catalanes. Aquests són alguns dels nostres projectes


totSuma

totSuma

TotSuma és una plataforma de finançament col·lectiu que té com a fet diferencial la seva vocació social i compromís amb la construcció nacional catalana. TotSuma vol ser l’eina que faci possible finançar tota mena de projectes que comparteixin un mínim comú denominador de voluntat de progrés i sobirania pel país.

Què és el finançament col·lectiu ?

El finançament col·lectiu - altrament conegut com a micromecenatge o crowdfunding - és un sistema d’aportacions econòmiques, individuals i de quantitat lliure, la suma dels quals fan possible finançar un projecte concret. 

Per què totSuma ?

  • Perquè som una iniciativa sense ànim de lucre.
  • Perquè ens centrem en projectes de país i tenim un fort compromís amb la llengua i cultura catalanes.
  • Perquè treballem amb projectes molt diversos, ja siguin d'àmbit cultural, social, lingüístic, educatiu, empresarial, polític, institucional, esdeveniments, campanyes, accions, etc.
  • Perquè els projectes de totSuma tenen a la seva disposició publicitat a diversos mitjans digitals catalans.
  • Perquè els sumadors residents a Catalunya tenen dret a una desgravació del 15% de les quantitats aportades en la seva declaració de l'IRPF.
 

Jornal.cat

Jornal.cat

Jornal és el primer diari digital d'economia domèstica, que sorgeix a partir de la unió del portal d'informació al consumidor Quins Preus!, el web d'opinió econòmica Entorns i els fòrums catalans de borsa BorsaCat.
 
Jornal centrarà els seus continguts en la informació de temes que interessen als consumidors i usuaris en clau catalana, a més de disposar d'un espai d'opinió i d'un espai de fòrums d'opinió on els usuaris podran participar de manera directa. L'objectiu final és oferir un producte que aglutini informació, opinió i participació.
 
Volem aprofitar l’espai d’interacció que faciliten les noves tecnologies per a crear un punt de debat i reflexió que posi en contacte els interessos dels consumidors de molt diversos àmbits, a través de les seves consultes, comentaris, recomanacions, queixes o suggeriments.
 
Jornal pretén aprofitar els recursos que dóna la xarxa per impulsar un consum més responsable, més crític i, per tant, més informat, pel que creiem que ha de donar veu als col·lectius més compromesos i facilitar l'accés digital a sectors de consum que encara no tenen una incidència prou significativa en el món de les noves tecnologies. Estem parlant de la producció de proximitat, de la Responsabilitat Corporativa, dels gremis de professionals que poden aportar la seva experiència, de les cooperatives, del comerç just o de les organitzacions de consumidors.
 
Jornal incorporarà més interactivitat i vol facilitar la difusió de continguts multimèdia, audio, vídeo sota l'èpigraf de material compartit. A més possibilitarà que els col·laboradors des de l’apartat d’opinió treballin sobre un gestor de blogs amb la intenció de crear un nucli d'opinió sobre l'economia domèstica a la xarxa, aportant la seva interpretació d'una realitat, que tot i ser tan propera al ciutadà, necessita d'un espai dinàmic, independent i responsable per a poder-se expressar.

Social.cat

Social.cat

Què és Social.cat?

Social.cat és un projecte de l'associació Xarxa Digital Catalana (Xadica) que té la complicitat del Departament d'Acció Social i Ciutadania i de l'Obra Social “la Caixa”.

Xadica és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu promoure projectes digitals en tots els sectors de la nostra societat.

Els serveis socials públics, els centres de recerca i formació, el tercer sector, l'empresa privada i els col·legis de professionals es troben en un moment de creixement pel que fa a la seva tasca social. El sector social és ja un dels pilars de l'Estat del Benestar i es comença a treballar per consolidar-lo.

Cal que tot el sector es faci present al món digital per fer visible la seva importància social. Cal generar espais que puguin suscitar informació, coneixement i establir xarxes entre els diferents agents que el composen.

Des de social.cat es vol donar veu a totes aquelles iniciatives socials que treballen per l'atenció, el desenvolupament i l'autonomia de les persones i dels grups socials, per així, assolir una societat més justa. Xadica veu el món digital com una oportunitat per donar a conèixer i poder fer créixer el sector, i així, contribuir al progrés social d'una societat democràtica, justa i igualitària.