Imatge gràfica

A continuació es presenta el material gràfic disponible.


100px
Logo petit

200px
Logo petit

300px
Logo petit

Mostra el codi


Codi
100px

<a href="http://www.xadica.cat" title="Xarxa Digital Catalana"><img src="http://www.xadica.cat/imatges/estatics/petit_logo2.png" alt="Xadica"/></a>

200px

<a href="http://www.xadica.cat" title="Xarxa Digital Catalana"><img src="http://www.xadica.cat/imatges/estatics/mitjana_logo2.png" alt="Xadica"/></a>

300px

<a href="http://www.xadica.cat" title="Xarxa Digital Catalana"><img src="http://www.xadica.cat/imatges/estatics/logo2.png" alt="Xadica"/></a>
100px
Logo petit blanc i negre

200px
Logo petit blanc i negre

300px
Logo petit blanc i negre

Mostra el codi


Codi
100px

<a href="http://www.xadica.cat" title="Xarxa Digital Catalana"><img src="http://www.xadica.cat/imatges/estatics/petit_logo2bw.png" alt="Xadica"/></a>

200px

<a href="http://www.xadica.cat" title="Xarxa Digital Catalana"><img src="http://www.xadica.cat/imatges/estatics/mitjana_logo2bw.png" alt="Xadica"/></a>

300px

<a href="http://www.xadica.cat" title="Xarxa Digital Catalana"><img src="http://www.xadica.cat/imatges/estatics/logo2bw.png" alt="Xadica"/></a>100px
Logo senzill

200px
Logo senzill

300px
Logo senzill

Mostra el codi


Codi
100px

<a href="http://www.xadica.cat" title="Xarxa Digital Catalana"><img src="http://www.xadica.cat/imatges/estatics/petit_logo_senzill.png" alt="Xadica"/></a>

200px

<a href="http://www.xadica.cat" title="Xarxa Digital Catalana"><img src="http://www.xadica.cat/imatges/estatics/mitjana_logo_senzill.png" alt="Xadica"/></a>

300px

<a href="http://www.xadica.cat" title="Xarxa Digital Catalana"><img src="http://www.xadica.cat/imatges/estatics/logo_senzill.png" alt="Xadica"/></a>
100px
Logo senzill blanc i negre

200px
Logo senzill blanc i negre

300px
Logo senzill blanc i negre

Mostra el codi


Codi
100px

<a href="http://www.xadica.cat" title="Xarxa Digital Catalana"><img src="http://www.xadica.cat/imatges/estatics/petit_logo_senzillbw.png" alt="Xadica"/></a>

200px

<a href="http://www.xadica.cat" title="Xarxa Digital Catalana"><img src="http://www.xadica.cat/imatges/estatics/mitjana_logo_senzillbw.png" alt="Xadica"/></a>

300px

<a href="http://www.xadica.cat" title="Xarxa Digital Catalana"><img src="http://www.xadica.cat/imatges/estatics/logo_senzillbw.png" alt="Xadica"/></a>