L'associació

'La llengua catalana ha de tenir una presència normalitzada a la xarxa. El fort arrelament de l'associacionisme a Catalunya ha de veure's reflectit a Internet'. Amb aquesta màxima -combatre l'exclusió digital- un grup de joves d'arreu dels Països Catalans va prendre la determinació de constituir Xadica, l'associació Xarxa Digital Catalana.

Els impulsors, vinculats professionalment a Internet, van decidir aportar el seu coneixement en el medi digital per tal de donar suport a aquelles entitats catalanes que no disposaven dels recursos o del coneixement necessari per traslladar la seva activitat fins al món virtual.

Després d'avaluar cada projecte candidat amb l'obligatorietat d'uns estàndards de representativitat i de compromisos d'actualització dels continguts, Xadica proporcionava allotjament web i assessorament tècnic gratuït.

La segona etapa de Xadica s'inicia el 2009. Va ser en aquell moment en què la junta directiva de l'entitat va decidir apostar per implicar-se en projectes que sol·licitaven allotjament i assessorament. Així naixia Social.cat, la primera comunitat online de l'acció social a Catalunya. El 2011, en la mateixa línia, Xadica s'involucra en la redefinició i actualització de Jornal.cat (abans QuinsPreus.cat) el primer digital d'economia domèstica i consum originari del 1999.

Xadica pretén continuar en la línia fundacional donant suport a aquelles entitats que volen tenir presència a la xarxa digital i no disposen de recursos suficients. Però, a més, Xadica refermarà la seva aposta per nous projectes en sectors estratègics d'Internet on no existeixi un referent digital en català.