L'associació Xarxa Digital Catalana (Xadica) és una organització sense ànim de lucre que treballa per promoure l'ús de la llengua catalana a Internet. Xadica pretén donar suport a aquells projectes que tenen el català com a llengua vehicular i que no disposen dels recursos suficients per iniciar-se o mantenir-se a la xarxa.Alguns dels projectes destacats de totSuma:

Alguns dels projectes destacats de Xadica:


Jaume Camp i Lloreda: un home, una idea

Jaume Camp i Lloreda: un home, una idea

Fill de Ton Camp i Xiol i Francesca Lloreda i Ganduixer, va ser el segon de 6 germans: Josep (1914-2006), …facebook twitter rss