L'associació Xarxa Digital Catalana (Xadica) és una organització sense ànim de lucre que treballa per promoure l'ús de la llengua catalana a Internet. Xadica pretén donar suport a aquells projectes que tenen el català com a llengua vehicular i que no disposen dels recursos suficients per iniciar-se o mantenir-se a la xarxa.Alguns dels projectes destacats de totSuma:

Alguns dels projectes destacats de Xadica:


Escola d'Estiu de les Terres del Sud

Escola d'Estiu de les Terres del Sud

L'Escola d'Estiu de les Terres del Sud és una activitat que s'ha realitzat durant …facebook twitter rss