L'associació Xarxa Digital Catalana (Xadica) és una organització sense ànim de lucre que treballa per promoure l'ús de la llengua catalana a Internet. Xadica pretén donar suport a aquells projectes que tenen el català com a llengua vehicular i que no disposen dels recursos suficients per iniciar-se o mantenir-se a la xarxa.Alguns dels projectes destacats de totSuma:

Alguns dels projectes destacats de Xadica:


Estelada.cat

Estelada.cat

Comissió 100 anys d'estelada…

Diari Gran del Sobiranisme

Diari Gran del Sobiranisme

Diari d'opinió independentista de caire plural…facebook twitter rss